Vedeas samhällsansvar

Vedea har sedan starten 2013 valt att istället för julgåvor, stödja Unicef i deras fantastiska arbete. Uppmanar även dig att lägga en del av dina pengar på saker som verkligen gör skillnad för människor i nöd. Bidra till Unicefs arbete världen över: https://unicef.se/stod-oss

Vedea har år 2019 även valt att stödja Wateraid genom ett specifikt projekt via Vakin AB. Läs mer om det här och stöd även du detta projekt https://insamling.wateraid.se/fundraisers/team-rimfrost-samlar-till-eswatini eller Wateraid via https://www.wateraid.org/se

Unicef

Unicef skapar en bättre värld för alla barn, de hjälper barn att överleva och växa.Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det går och vi vet hur man gör. Över hela världen kämpar vi i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att alla barn ska få den barndom som de har rätt till. Barnkonventionen styr vårt arbete.