Vedea tror på social hållbarhet

Vedea har sedan starten 2013 valt att istället för julgåvor, stödja Unicef i deras fantastiska arbete. Uppmanar även dig att lägga en del av dina pengar på saker som verkligen gör skillnad för människor i nöd. Bidra till Unicefs arbete världen över: https://unicef.se/stod-oss

Under Coronoapandemin 2020 valde Vedea att även bidra till Giving Peoples arbete regionalt. Läs mer om dem och gå gärna in och stötta deras arbete via: https://givingpeople.se/skank-ett-bidrag/

Vedea har även under 2019 valt att stödja Wateraid genom ett specifikt projekt via Vakin AB. Läs mer om det här och stöd även du detta projekt https://insamling.wateraid.se/fundraisers/team-rimfrost-samlar-till-eswatini eller Wateraid via https://www.wateraid.org/se

Unicef

Unicef skapar en bättre värld för alla barn, de hjälper barn att överleva och växa. Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det går och vi vet hur man gör. Över hela världen kämpar vi i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att alla barn ska få den barndom som de har rätt till. Barnkonventionen styr vårt arbete.

Giving People

Giving Peoples vision är att inget barn i Sverige ska leva i utanförskap eller fattigdom. Vi är en hjälporganisation som arbetar för att motverka ekonomiska utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige.

 

Kontakta Vedea för offert/mer information – info@vedea.se