Vedea vägleds av värderingar

Värderingar präglar

Vedea arbetar med övertygelsen om att våra inbyggda värderingar präglar vårt förhållningssätt både yrkesmässigt och privat. Därför är det inte en tillfällighet vilka värderingar som kommit att genomsyra Vedeas arbete.

 

Lång erfarenhet

Värderingarna nedan är en sammanfattning av flera års återkoppling från uppdragsgivare och kandidater, och har visat sig vara ett hållbart recept för att skapa och bibehålla närande och långsiktiga relationer.

E för Engagemang

Vedea tar sig an uppdraget med stort engagemang och med inställningen att lösningen är betydligt närmare än problemet.

N för Närhet

Vedea är tillgänglig och lyhörd, och arbetar alltid nära för att lära känna kundens aktuella och framtida behov.

K för Kvalitet

För att säkerställa kvalitet och kundnöjdhet, genomsyras Vedeas processer av tydlig metodik och systematik.

I för Integritet

Både uppdragsgivare och kandidat ska känna förtroende för, och tillit till, Vedea som samarbetspartner.

Kontakta Vedea för offert/mer information – info@vedea.se