Rekrytering som funkar

rekryterings- och utvecklingsföretaget med stark lokal förankring.

Det här är Vedea

Vedea AB är rekryterings- och utvecklingsföretaget med stark lokal förankring som arbetar i symbios med värderingarna integritet, närhet, kvalitet och engagemang. Med ett brett yrkesnätverk erbjuder Vedea executive search, chefs- och specialistrekryteringar, second opinions samt team- och ledarutveckling. Vedea utgår från Umeå och är verksam framför allt i Västerbotten och Västernorrland.

Vedea AB ägs och drivs av Åsa Holmström med över 20 års erfarenhet av rekrytering i framför allt norra Norrland (LinkedIn-profil). Uppdragen har under åren varierat stort mellan att själv vara ledare till att rekrytera olika kompetenser till olika branscher och företagskulturer, inom både privat näringsliv och offentlig sektor. De senaste 15-16 åren har uppdragen i huvudsak varit chefsrekryteringar. Läs gärna mer om Vedea via ett urval av kundreferenser.

Affärside

Vedeas affärsidé är att tillgodose organisationers behov av objektiv och klarsynt återkoppling i rekryterings- och utvecklingsprocesser. Vedeas strävan är att vara en del i dessa organisationers utvecklings- och framgångsresor.

Vårt tjänsteutbud

Undersökningar visar att allt fler arbetsgivare anlitar professionella rekryteringsföretag när de är i behov av att rekrytera nya medarbetare. Försäljningen av rekryteringstjänster ökar varje år och har under de senaste 10 åren dubblerats till idag omkring 1 miljard kronor årligen. Det kan bero på att det idag är svårt att hitta nya medarbetare samt att en enda felrekrytering kan kosta företaget upp mot 700 000 kr och enligt en undersökning presenterad av Chef.se går en av tio nyanställningar snett.

Efter många års erfarenhet av arbete med olika organisationer och deras unika utmaningar, möjligheter och kompetensbehov, har Vedea nöjet att erbjuda kvalitetssäkrade chefs- och specialistrekryteringar, second opinions samt team- och ledarutveckling.

Chefs- och specialistrekryteringar
Second opinion
Team- och ledarutveckling
Vedeas bedömningsverktyg

Nyheter & rekryteringar