Team- och ledarutveckling

Förutsättningar för att växa

Vedea vet att det som arbetsgivare kan vara en utmaning att tillgodose alla medarbetares olika behov som individer. Att dessutom skapa förutsättningar för dessa individer att arbeta effektivt tillsammans i lednings- och projektgrupper, kan även det vara en utmaning. Därför erbjuder och genomför vi både team-, individ- och ledarutveckling för att underlätta detta arbete – vi baserar utvecklingsarbetet på personlighetsformuläret OPQ32.

Individ- eller ledarutveckling

Som individ på en arbetsplats bidrar man med olika sorters egenskaper, motivation och färdigheter, men det är inte alltid man själv är medveten om vad dessa delar består av. Genom en individ- eller ledarutveckling kan både ledare/medarbetare och arbetsgivare få insikt i individens verkliga potential. Utveckling behöver inte med automatik betyda karriärklättring, utan mer en möjlighet för ledaren/medarbetaren att bejaka sidor hos sig själv och därigenom kunna göra mer medvetna val.

Teamutveckling

Ett team har gemensamma uppgifter eller projekt som kräver att alla drar åt samma håll. Teamutvecklingen förstärker teamets (ledningsgruppen, projektgruppen, arbetslaget osv) förståelse för vad respektive medlem (inkl. en själv) kan bidra med för att skapa en smidig, effektiv och samarbetsvänlig arbetsprocess. För att teamet ska uppnå sina mål måste de klara av fyra viktiga faser i arbetsprocessen. Vedea redovisar gruppens samlade styrkor och utvecklingsområden i dessa faser, samt ger förslag på åtgärder som kan göra gruppen mer effektiv.

 

Arbetsprocessen fyra viktiga faser:

  1. Idéfas – för att skapa en vision av målet
  2. Ledningsfas – för att leda teamets arbete
  3. Resursfas – för att använda resurserna så att arbetet blir gjort
  4. Produktionsfas – för att leverera uppsatt mål i rätt tid

Kontakta Vedea för offert/mer information – info@vedea.se