Vedeas tjänsteutbud

Därför ska du ta hjälp med rekrytering

Undersökningar visar att allt fler arbetsgivare anlitar professionella rekryteringsföretag när de är i behov av att rekrytera nya medarbetare. Försäljningen av rekryteringstjänster har de senaste decennierna mer än fördubblats. Det kan bero på att en enda felrekrytering kan kosta företaget upp mot 700 000 kr och enligt en undersökning presenterad av Chef.se går en av tio nyanställningar snett. Idag har även brist på rätt kompetens försvårat chansen att överhuvudtaget gå i mål med sina rekryteringar. Enligt en undersökning från Svenskt näringsliv (2021) har rekryteringsbehoven ökat kraftigt på bara två år. I genomsnitt behövde företag rekrytera tio nya medarbetare under 2021, fyra fler än 2019. Undersökningen visade även att tre av tio rekryteringsförsök misslyckas, och med tanke på aktuell kompetensbrist är nog den siffran snart inaktuell. 

Detta sammantaget har lett till att efterfrågan på erfarna rekryterare mer än fyrdubblats de senaste åren (VD-tidningen 2021). Vedea kan, efter över 20 års erfarenhet av rekrytering, erbjuda ett brett nätverk och beprövade och kvalitetssäkrade chefs- och specialistrekryteringar samt second opinions.