Chefs- och specialistrekryteringar

20 års erfarenhet av rekrytering

Vedea AB består av rekryteringskonsulten Åsa Holmström som har över 20 års erfarenhet av rekrytering av olika kompetenser i olika branscher, alltid med hänsyn tagen till den specifika företagskulturen. Genom den erfarenheten har en välstrukturerad och väl beprövad rekryteringsprocess arbetats fram för att fungera för vitt skilda verksamheter.

Rekryteringsprocess

Rekryteringsprocessen bygger på tydliga steg som för kunden skriftligen redogörs och därigenom lätt kan följas under processens gång. Med hjälp av en tydlig processtruktur kan Vedea utan risk för kvalitetsbortfall, tillgodose den specifika kundens behov av medverkan, samt även anpassa de olika stegen utefter kundens eventuella önskemål. Den kvalitetssäkrade rekryteringsprocessen möjliggör för Vedea att erbjuda garantier för kunden att känna sig trygg med. Vedea följer ABRE 10.

Search

Utöver annonserade rekryteringsprocesser erbjuder Vedea searchprocesser – även dom systematiskt utarbetade efter olika organisationers varierande behov. Vedea har ett brett nätverk av intressanta chefer och specialister, och av dem en mängd personer som redan etablerat kontakt med Vedea för att, om rätt uppdrag dyker upp, ta ett nästa steg i karriären.

Kontakta Vedea för offert/mer information – info@vedea.se