Rekrytering & second opinion

En sista koll, Second opinion

En second opinion kan vara helt avgörande i det slutgiltiga valet av en ny medarbetare. Den förser arbetsgivaren med ett brett och objektivt beslutsmaterial, där känslor översätts till jämförbara fakta. Det är även en givande utvecklingsresa för kandidaterna i fråga, då de får insikt i sina personliga ytterligheter – både styrkor och svagheter, och kan då lättare bejaka dem i sin nya position.

När det är viktigt

Second opinions är särskilt värdefullt om slutkandidaterna även består av för kunden redan kända kandidater, som t.ex. internt sökande. Beslutet kommer då bygga på objektiva grunder och inte på känslor och erfarenheter man har från den kända kandidaten.

Personlighetsanalys

Ofta kan man som arbetsgivare ha en känsla av att man har hittat rätt person, men för att validera den känslan och övrig insamlad information, kan Vedea genomföra en fördjupad bedömning – en second opinion – som består av en personlighetsanalys (samt om önskas, även en motivationsanalys samt färdighetstester), djupintervju samt relevant referenstagning.

Kontakta Vedea för offert/mer information – info@vedea.se