Integritetspolicy 

Vedea strävar efter att upprätthålla högsta möjliga standard när det gäller skydd av personuppgifter. Vi behandlar, hanterar, använder och skyddar dina personuppgifter i enlighet med nedan integritetspolicy. 

1. Allmänt

Vi är Personuppgiftsansvarig i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Dina personuppgifter behandlas med syftet att hantera och underlätta aktuella och framtida rekryteringsprocesser till Vedeas och dess uppdragsgivares verksamhet-/er.

2. Insamling av personuppgifter

Ändamålet med insamling och behandling av personuppgifter är att hantera rekrytering. Lagligheten i behandlingen av personuppgifter är vårt legitima intresse att förenkla och underlätta rekrytering.

Vedea samlar in personuppgifter om dig som du själv lämnar till oss via vår hemsida eller genom kontakt med vår personal, som svar på frågor som ställts genom rekrytering. Det kan även vara personuppgifter som samlas in genom att använda en tredje part, t.ex. Facebook eller LinkedIn. Vi behandlar inte dina personuppgifter utan att du först lämnat ditt godkännande genom att acceptera denna Integritetspolicy.

De personuppgifter vi kan komma att behandla är bland annat: namn, adress, e-postadress, personnummer, bilder, betyg och intyg. Det kan även bli aktuellt att genomföra bakgrundskontroller, hälsoundersökning och/eller drogtest samt lämna kreditkontroll, i samband med en rekrytering. Dessa kontroller innehåller synnerligen känslig information och du får alltid godkänna dessa kontroller innan de utförs. 

3. Lagring av personuppgifter 

Vedea sparar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet, om inte annat föreskrivs i lag. 

De uppgifter vi lagrar sparas så länge relationen och/eller rekryteringsprocessen är aktiv. Relationen räknas som aktivt från att vi efter ditt godkännande har behandlat dina personuppgifter till dess att du meddelat oss att du inte längre vill matchas mot lediga tjänster och finnas med i våra register. 

4. Dina rättigheter

De viktigaste rättigheterna för dig som registrerat personuppgifter hos oss är att du har rätt att:

  • få tillgång till dina personuppgifter,
  • få felaktiga personuppgifter rättade,
  • få dina personuppgifter raderade,
  • invända mot att personuppgifterna används för direktmarknadsföring,
  • invända mot att personuppgifterna används för automatiserat beslutsfattande och profilering.


5. Andra webbsidor

Den integritetspolicy för hantering av personuppgifter som Vedea tillhandahåller avser endast vår egna hemsida och verksamhet. Besöker du andra sidor som finns länkade via vår hemsida råder vi dig att läsa igenom deras webbsida och hantering av personuppgifter.