VD till AC-Net Västerbotten

 AC-Net tillhandahåller regionnätet i Västerbotten – ett stabilt, snabbt och säkert optofiberbaserat nät. Vi är ett tryggt och enkelt alternativ för företag, offentliga verksamheter, operatörer och tjänsteleverantörer med behov av hög nätkapacitet och säker kommunikation. AC-Net bildades 1997 och ägs idag av Region Västerbotten, Företagarna Västerbotten, Skellefteå Kraft och Umeå Energi Umenet. AC-Net har en viktig roll i den regionala utvecklingen och för att på bästa sätt möta marknadens behov är AC-Net sedan 2014 uppdelad i de två bolagen AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice AB. AC-Net Internservice äger och utvecklar infrastrukturen och har som uppgift att tillhandahålla ett regionalt kommunikationsnät till ägare och Västerbottens läns kommuner. AC-Net Externservices uppgift är främst att vara återförsäljare av kapacitets- och svartfibertjänster till AC Net Internservice och de kommunalägda stadsnäten i Västerbottens län, och kunderna utgörs bland annat av nationella telekomoperatörer och tjänsteleverantörer. Bolagen har tre anställda och omsatte tillsammans 36 miljoner kronor 2019. Besök gärna http://www.ac-net.se/

Vi söker dig som brinner för att utveckla Västerbotten som region samt har intresse av och kunskap om bredbandsfrågor. Du kanske är i ett läge att ta nästa steg i karriären och redo att axla ett vd-uppdrag.

Möjligheter
På en marknad där teknisk utveckling och digitalisering går allt snabbare ges du som vd stora möjligheter att utveckla AC-Net till en av Sveriges ledande regionala aktörer och samtidigt bidra till att öka affärerna för länets stadsnät. Ägandet av bolagen har omstrukturerats och förutom ny vd har även styrelserna förändrats. Som vd blir du anställd i AC-Net Externservice och hyrs ut på deltid till AC-Net Internservice. Tillsammans med de nya styrelserna får du en viktig roll i bolagens framtida inriktning.

Ditt nya uppdrag
AC-Net är en liten organisation, vilket innebär en stor spännvidd av arbetsuppgifter. Du ansvarar för att skapa en organisation som tillfredsställer krav och behov från kunderna, medarbetarna och ägarna. Utöver det övergripande ansvaret för försäljning, drift och nätutveckling samt resultat- och budgetansvar, kommer du att ha en aktiv roll i framtagande av framtida strategier och planer för respektive bolag. Till din hjälp har du i dagsläget två medarbetare som arbetar framförallt med försäljning och leverans. Dina externa kontaktytor är bland annat telekomoperatörer, kommunerna i Västerbottens län samt relevanta nätverk inom branschen. Övriga kontaktytor är medarbetare, ägarrepresentanter samt respektive styrelse, som du även rapporterar till. Tjänsten är på heltid och utgår från Umeå.

Dina kvalifikationer
Du har några års erfarenhet av kvalificerat ledarskap där ekonomi- och verksamhetsstyrning har ingått. Vi ser gärna att du har högskole- eller universitetsexamen med inriktning mot IT och/eller ekonomi. Har du dessutom erfarenhet av teknisk företagsförsäljning, telekombranschen, stadsnätsverksamhet och/eller drift och utveckling av fiberbaserade nätverk ser vi det som starkt meriterande. Du bör ha insikt i det offentliga företagandets villkor och utmaningar samt god förståelse av politiskt styrd verksamhet. Du har B-körkort och då befattningen kan bli föremål för säkerhetsklassning krävs även svenskt medborgarskap.

Du förstår betydelsen av ett väl utbyggt och modernt kommunikationsnät för utveckling av samhälle och näringsliv i Västerbottens län. Du motiveras av att utveckla dig själv, medarbetare och bolagen och genom det Västerbottens läns alla stadsnät. Du har förmågan att bygga goda och transparenta relationer med styrelse, anställda och verksamhetens olika intressenter. För att lyckas bör du vara en god kommunikatör, i såväl tal som skrift, och ha förmågan att analysera, strukturera och presentera såväl kvalitativ som kvantitativ information, på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt.

Din ansökan
AC-Net Externservice AB samarbetar med Vedea och Åsa Holmström, 0720-50 52 80. För mer information om tjänsten går det bra att kontakta styrelseordföranden Anders V Pettersson, 070-326 98 78. Välkommen med din intresseanmälan senast 27 september 2020 via www.vedea.se/CV. Ange AC Net som referens.