Vd till Upab

Intresserad?

Verkar detta som något för dig? Skicka in ditt CV till oss!

Framtidens Umeå utvecklas i snabb takt, med helt nya möjligheter för både människor och företag. En levande och växande stad, som så många som möjligt ska kunna ta del av på sina egna villkor. Det är bland annat därför vi på Upab finns till. För att göra Umeå tillgängligt.

Då nuvarande vd inom kort kommer att påbörja en ny tjänst inom kommunkoncernen söker vi hennes efterträdare i form av en affärsmässig, modern ledare med starkt intresse för hållbar samhällsutveckling.

Ditt nya arbete
I uppdraget som vd leder och driver du verksamheten mot de övergripande målen som styrelse har satt. Du arbetar omvärldsbevakande och ansvarar för att verksamheten arbetar på ett hållbart och kundorienterat sätt samt hela tiden är i framkant inom modern teknik. Du är övergripande ansvarig för att skapa en organisation som tillfredsställer krav och behov från kunderna, medarbetarna och ägarna. Utöver övergripande ansvar för verksamhet och personal arbetar du aktivt med de olika kommunala bolagen och de kommunala förvaltningarna till exempel i olika hållbara stadsutvecklingsprojekt. Till din hjälp har du 25 medarbetare varav tre underställda chefer samt en person i stabsfunktion. Dina kontaktytor är koncern-vd, de övriga koncernbolagen, ledningsgrupp, planeringsenheten på Umeå kommun samt styrelsen, som du även rapporterar till.

Vi erbjuder
Vi kan erbjuda dig ett sammanhang att tillsammans med andra positiva samhällskrafter bidra och arbeta för att göra Umeå tillgängligt på bästa möjliga sätt. Här ligger digitalisering och teknisk utveckling högt på agendan och vi är en viktig kugge mellan kommun och näringsliv, bland annat genom aktivt deltagande i olika hållbara stadsutvecklingsprojekt. Som vd för Upab får du vara med och påverka hur framtidens Umeå utvecklas med nya möjligheter för både människor och företag. Allt i en levande och växande stad, som så många som möjligt ska kunna ta del av på sina egna villkor.

Dina kvalifikationer
Du har mångårig erfarenhet av kvalificerat och strategiskt ledarskap där ekonomiskt resultatansvar har ingått. Vi ser gärna att du har relevant akademisk examen. Du bör ha god förhandlingsvana, och har du dessutom erfarenhet av samhälls-/stadsplanering ser vi det som starkt meriterande. Du får gärna ha tidigare vd-erfarenhet samt god förståelse från politiskt styrd verksamhet.

Som ledare är du trygg, målinriktad och förtroendeingivande med förmåga att få människor att växa. Du är relationsinriktad och öppen för samverkan mellan de olika kommunala bolagen och de kommunala förvaltningarna. Självklart är du både affärsmässig och utvecklingsorienterad.

Din ansökan
Umeå Parkerings AB samarbetar i denna rekrytering med Vedea AB och Åsa Holmström, 072-05 05 280. Det går även bra att kontakta styrelseordförande Mahmoud Chninou, 072-200 58 80 samt vd för Umeå kommunföretag AB, Fredrik Lundberg, 070-300 84 56. Du är välkommen med din intresseanmälan senast 15 oktober 2023 via www.vedea.se/CV. Ange Upab som referens.

Organisationsbeskrivning
Umeå Parkerings AB – Upab – bidrar till Umeås framtid genom att utveckla parkeringsmöjligheterna i samma takt som övriga staden växer. Umeå ska vara tillgängligt och tryggt. Vårt uppdrag är att prioritera besökande till centrala Umeå, vilket i förlängningen är bra för både privatpersoner och företagare. Tillsammans med andra positiva samhällskrafter arbetar vi för att målen ska förverkligas på bästa möjliga sätt. Många spännande och viktiga byggprojekt går helt enkelt inte att förverkliga om inte vi på Upab bygger nya parkeringar. Vi ägs av Umeå kommun, men förväntas inte vara vinstdrivande. Däremot behöver vi själva skapa ekonomiska resurser för att både driva våra befintliga parkeringar och fortsätta utveckla nya. Vi investerar varenda krona i Umeås framtid. Som kommunalägt bolag stannar pengarna i Umeå och främjar stadsutvecklingen. Besök gärna www.upab.se.

Intresserad?

Är denna tjänst något för dig? Då är du välkommen att skicka in ditt CV så tittar vi närmare på din ansökan!