Vd till Innovationsbolaget i Örnsköldsvik AB

Intresserad?

Verkar detta som något för dig? Skicka in ditt CV till oss!

Vill du påverka utvecklingen av framtidens Örnsköldsvik?
Vi söker en vd som ska främja innovationskulturen och stärka Örnsköldsvik som en innovativ och kreativ plats. Har du drivkraften att med hjälp av nya perspektiv och insikter, öka innovationsförmågan i Örnsköldsvik? Har du förmågan att utveckla och skapa förutsättningar för innovativa och effektiva modeller som ska fungera som katalysatorer för Örnsköldsviks innovationskraft? Då vill vi gärna veta mer om dig!

Vi kan erbjuda hög nivå på både arbete och fritid i vår högteknologiska och natursköna region.

Din roll som vd
Som vd för innovationsbolaget arbetar du med stort eget ansvar och leder bolaget med fokus på det uppdrag som styrelsen, och ytterst ägarna Örnsköldsviks kommun, genom Rodret i Örnsköldsvik AB och Höga Kusten Innovation ideell förening, anger. Du blir en viktig aktör för bolagets strategiska utveckling där huvuduppdraget är att öka kapaciteten i Örnsköldsviks innovationssystem, genom att förstärka och komplettera befintliga aktörer med tjänster som främjar innovationsdriven tillväxt. Bolaget ska drivas utan vinstintresse för att fullt ut kunna verka för en utveckling som för medlemsföretagen framåt.

Ditt huvudsakliga uppdrag som vd blir att forma och leda verksamheten utifrån fyra strategiska branschområden och nedan beskrivna tjänsteområden. Du identifierar och skapar nätverk och relationer med medlemsföretagen och övriga innovationsaktörer i Örnsköldsvik och närliggande region.

I rollen som vd blir du navet som sammanför företag och organisationer och bidrar till gynnsamma samarbeten för innovation och affärsutveckling – hela tiden med fokus på att synliggöra innovationssystemet i Örnsköldsvik, attrahera innovationskapital och skapa gränsöverskridande mötesplatser. Du arbetar uppsökande med att erbjuda tjänster som rådgivning och matchning samt stödjer medlemsföretagen med behovsanalys och initierar till projekt som bidrar till innovativa långsiktiga lösningar som gynnar medlemsföretagen ekonomiskt-, socialt- och ekologiskt. Vilket i sin tur medverkar till att skapa morgondagens Örnsköldsvik.

Du utgår från Örnsköldsvik, rapporterar till styrelse och dess ordförande samt ingår i kommunkoncernens (Rodret i Örnsköldsvik AB) ledningsgrupp.

Är du den vi söker efter?
Du har erfarenhet av att leda och driva en verksamhet mot strategiska mål samt erfarenheter av att skapa affärsnytta och nya hållbara samarbeten. Du har god ekonomisk förståelse och gärna god insikt av externt finansierade projekt. Vi ser med fördel att du har relevant universitetsexamen eller att du fått kunskap genom erfarenhet av liknande uppdrag. Vi ser även ett värde av att ha arbetat nätverkande med företagare och akademi, och då gärna kopplat till affärsutveckling. Har du dessutom erfarenhet av att utveckla innovationssystem är det starkt meriterande. Du har god digital förståelse samt uttrycker dig flytande på svenska och engelska i både tal och skrift.

Du är en resultatinriktad relations- och nätverksbyggare med förmåga att identifiera och gå i mål med innovativa lösningar som möter medlemsföretagens behov. Du är kommunikativ och lyhörd och ditt ledarskap bygger på tillit och delaktighet. Du har ett utvecklat strategiskt och affärsmässigt tankesätt med god förmåga att även agera operativt. Din personlighet präglas av skaparkraft i kombination med öppenhet för nya tillvägagångssätt.

För mer information kontakta:

  • Janne Lindstedt, vice ordförande, 070-527 87 22
  • Lisa Nilsson, styrelseledamot, 070-377 82 02
  • Pär Lindberg, vd Rodret i Örnsköldsvik AB, 070-601 87 43

 
Sista ansökningsdag är onsdag den 31 maj 2023
Örnsköldsviks kommun samarbetar med Vedea rekrytering och Åsa Holmström, 072-050 52 80.
Välkommen med din intresseanmälan märkt VD ÖVIK via www.vedea.se/CV

Om Innovationsbolaget i Örnsköldsvik
Vår omvärld förändras i en allt snabbare takt inte minst driven av ny teknologi, nya trender och nya beteenden. Även Örnsköldsvik påverkas av de snabba förändringarna, vilket leder till både nya utmaningar och möjligheter för att skapa långsiktig tillväxt, attraktionskraft och inflöde av talanger. Med denna insikt har parterna kommunkoncernen Rodret i Örnsköldsvik AB och Höga Kusten Innovation ideell förening, i avsikt att bilda ett innovationsbolag för att främja innovationskulturen och stärka Örnsköldsvik som en innovativ och kreativ plats. Inför bolagsbildningen har fyra strategiska profilområden, som innovationsbolaget ska utgå ifrån, identifierades – industrinära innovation, kultur- och samhällsinnovation, besöksnäringar och tjänstebaserad innovation. Inom dessa områden ska bolaget erbjuda tjänster som synliggör innovationssystemet i Örnsköldsvik, som attraherar innovationskapital och som skapar gränsöverskridande mötesplatser.

Intresserad?

Är denna tjänst något för dig? Då är du välkommen att skicka in ditt CV så tittar vi närmare på din ansökan!