Personaldirektör till Örnsköldsviks kommun

Intresserad?

Verkar detta som något för dig? Skicka in ditt CV till oss!

TJÄNSTEN ÄR EJ LÄNGRE SÖKBAR

Då vår nuvarande personaldirektör närmar sig pension söker vi hans efterträdare i form av en kommunikativ och handlingskraftig personaldirektör som vill ta ett kommunövergripande ansvar för att driva HR-arbetet framåt.

Vi erbjuder
Hos oss ges du goda möjligheter att i en expansiv kommun med framtidstro, fortsätta att leda och utveckla kommunens strategiska HR-arbete framåt. Kommunen har både driv och hög utvecklingstakt gällande digitalisering och ledarskap – vilket ger goda förutsättningar att möta framtidens arbetsliv som en attraktiv arbetsgivare.  

Ditt nya arbete som personaldirektör
I rollen som personaldirektör arbetar du kommunövergripande och är ansiktet utåt i personalfrågor samt en viktig arbetsgivarföreträdare för kommunen. Du förväntas fungera som ett strategiskt HR-stöd till kommunledningen samt vara operativt ansvarig för personalavdelningen, som med ett tydligt arbetsgivaransvar arbetar konsultativt och nära kommunens chefer. Som personaldirektör har du budgetansvar och leder totalt 25 medarbetare, varav fem har chefsbefattningar (förhandlingschef samt fyra personalchefer för respektive förvaltning).

Personaldirektören rapporterar direkt till kommundirektör och ingår i kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp. Kommunens personalavdelning har ett väldefinierat och tydligt uppdrag och är en av fyra avdelningar inom kommunledningsförvaltningen, som är kommunstyrelsens tjänstemannaorganisation när det gäller styrning, ledning och uppföljning. Tjänsten är placerad i Örnsköldsvik. Startdatum enligt överenskommelse.

Dina kvalifikationer
Du har mångårig chefserfarenhet där strategiska arbetsgivarfrågor samt utveckling av processer och förhållningssätt varit vanligt förekommande. Du har genom tidigare erfarenheter från HR-roll fått med dig en gedigen och bred kunskap inom personalområdets olika frågor. Har du dessutom chefserfarenhet från politiskt styrd verksamhet är det meriterande. Du har akademisk examen med beteendevetenskaplig inriktning eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Vi värdesätter dina personliga egenskaper lika starkt som din erfarenhet och kompetens.   

Vi söker en trygg, synlig och utåtriktad ledare som är skicklig på att kommunicera och som på ett förtroendeingivande sätt fattar nödvändiga beslut i syfte att utveckla verksamheten. Befattningen kräver att du har förmågan att på ett strukturerat sätt hantera verksamhetsövergripande frågor. Du bör även vara handlingskraftig och utvecklingsinriktat med energin att driva olika frågor till goda resultat.

Din ansökan
Vi samarbetar med Vedea Rekrytering och Åsa Holmström, 072-050 52 80. Gällande tjänsten går det även bra att kontakta kommundirektör, Magnus Haglund, 072-506 21 68. Välkommen med din intresseanmälan senast den 22 oktober 2023 via www.vedea.se/CV. Märk din intresseanmälan med Personaldirektör.

Organisationsbeskrivning
Örnsköldsvik är en del av Höga Kusten. Här finns inte bara den fantastiska naturen att vistas i utan även ett attraktivt boende såväl på den rofyllda landsbygden som i den pulserande staden. Bland våra cirka 56 000 invånare finns skaparkraft som gör att vi får det bästa av världar – en högintressant arbetsmarknad med ett starkt näringsliv med nationella och internationella företag, samt ett levande kultur-, idrotts- och nöjesliv, där drygt 600 föreningar utgör en stabil grund. I Örnsköldsvik bygger vi bäst tillsammans där näringsliv, kommunen och organisationer ständigt har ett utvecklingsfokus för att säkerställa att vi förblir en attraktiv plats att bo, leva och verka. Örnsköldsviks kommun är kommunens största arbetsplats. Drygt 5 000 personer i kommunal förvaltning och kommunala bolag ser till att kommunens invånare får god samhällsservice. Vård och omsorg, skola, kultur- och fritidsaktiviteter, vatten, avlopp, renhållning, miljö- och naturskydd, är några exempel på kommunens mångskiftande verksamhetsområden. Besök gärna www.ornskoldsvik.se.

Intresserad?

Är denna tjänst något för dig? Då är du välkommen att skicka in ditt CV så tittar vi närmare på din ansökan!