Vedeas samhällsansvar

Vedea har sedan starten 2013 valt att istället för julklappar, stödja Unicef i deras fantastiska arbete. Uppmanar även dig att lägga en del av dina pengar på saker som verkligen gör skillnad för människor i nöd. Bidra till Unicefs arbete världen över: https://unicef.se/stod-oss

Unicef

Unicef skapar en bättre värld för alla barn, de hjälper barn att överleva och växa. Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det går och vi vet hur man gör. Över hela världen kämpar vi i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att varenda unge ska få den barndom som de har rätt till. Barnkonventionen styr vårt arbete.

Opinionsbildning – i Sverige och i världen
För att kunna förverkliga barns rättigheter och skapa varaktiga förändringar krävs både direkta stödinsatser och lagändringar, handlingsplaner och omprioriteringar i staters budgetar. Därför för vi alltid en dialog med världens beslutsfattare. I Sverige är vi med i flera råd och nätverk för att kunna påverka barnens situation i vårt eget land.

Unicef hjälper barn i krig och katastrofer – Vår uppgift är att se till att barnen prioriteras och vi spelar en nyckelroll när det gäller att koordinera och leda insatserna. Vi förser de drabbade med vatten, mat, vaccin, mediciner samt tak över huvudet och vi hjälper till att återförena splittrade familjer. Barnen får också hjälp att bearbeta sina traumatiska upplevelser.

Unicef kämpar för att skydda barn mot våld och övergrepp – Världen över lever miljontals barn under mycket svåra och utsatta förhållanden – till exempel gatubarn, barn som arbetar, barn med funktionshinder, barnsoldater, sexuellt utnyttjade barn och barn som utsätts för människohandel. Vi ger barnen akut hjälp, rehabilitering och utbildning. Framför allt arbetar vi förebyggande genom att påverka lagstiftning utbilda polisen, sprida information och se till att barnen går i skolan.

Unicef kämpar för barns rätt att gå i skolan – Eftersom utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet arbetar vi på UNICEF för att alla barn världen över ska få gå i skolan och utveckla sina möjligheter till ett liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. Och extra mycket kämpar vi för flickorna – eftersom så många av dem fortfarande står utanför skolan.

Under 2016 uppnådde vi fantastiska resultat. Dessa har vi nu sammanställt i vår årliga effektrapport som berättar hur pengarna använts och visar effekten av vårt arbete. Här är några exempel:

• Över 40 miljoner människor fick tillgång till rent vatten.

• 46 procent av alla barn under fem år i världen fick vaccin mot livshotande sjukdomar.

• 11,7 miljoner barn i katastrofområden fick stöd för att kunna fortsätta gå i skolan.

• En miljon myggnät levererades till familjer i malariadrabbade områden.