Vedeas samhällsansvar

Vedea har sedan starten 2013 valt att istället för julgåvor, stödja Unicef i deras fantastiska arbete. Uppmanar även dig att lägga en del av dina pengar på saker som verkligen gör skillnad för människor i nöd. Bidra till Unicefs arbete världen över: https://unicef.se/stod-oss

Unicef

Unicef skapar en bättre värld för alla barn, de hjälper barn att överleva och växa.Det finns de som tror att det är omöjligt att förändra världen. Vi vet att det går och vi vet hur man gör. Över hela världen kämpar vi i regeringskorridorer, slumområden, flyktingläger och avlägsna byar för att alla barn ska få den barndom som de har rätt till. Barnkonventionen styr vårt arbete.

Opinionsbildning – i Sverige och i världen
Företagsbanner

För att kunna förverkliga barns rättigheter och skapa varaktiga förändringar krävs både direkta stödinsatser och lagändringar, handlingsplaner och omprioriteringar i staters budgetar. Därför för vi alltid en dialog med världens beslutsfattare. I Sverige är vi med i flera råd och nätverk för att kunna påverka barnens situation i vårt eget land.

Unicef hjälper barn i krig och katastrofer – Vår uppgift är att se till att barnen prioriteras och vi spelar en nyckelroll när det gäller att koordinera och leda insatserna. Vi förser de drabbade med vatten, mat, vaccin, mediciner samt tak över huvudet och vi hjälper till att återförena splittrade familjer. Barnen får också hjälp att bearbeta sina traumatiska upplevelser.

Idag befinner sig 28 miljoner barn på flykt i världen. Det är betydligt fler än för bara några år sedan och den högsta siffran sedan andra världskriget. UNICEF genomför omfattande kata­strof­insatser över hela världen och kämpar för att barn på flykt ska få sin rätt till utbildning, hälsa, trygghet och skydd tillgodosedd.

Unicef kämpar för att skydda barn mot våld och övergrepp – Världen över lever miljontals barn under mycket svåra och utsatta förhållanden – till exempel gatubarn, barn som arbetar, barn med funktionshinder, barnsoldater, sexuellt utnyttjade barn och barn som utsätts för människohandel. FN har gjort en grov beräkning att cirka 1,2 miljoner barn utsätts för människohandel varje år. Men siffran är väldigt osäker. Handel med människor, inklusive barn, är idag den tredje största brottsliga verksamheten i världen, näst efter narkotika- och vapenhandel. Vi ger barnen akut hjälp, rehabilitering och utbildning. Framför allt arbetar vi förebyggande genom att påverka lagstiftning utbilda polisen, sprida information och se till att barnen går i skolan.

Unicef kämpar för flickornas rätt att välja.
– Tolv miljoner flickor gifts bort som barn varje år. För de flesta av oss är det självklart att barn inte ska vara gifta och att inga människor ska tvingas in i äktenskap. Men på många håll i världen lever barn och ungdomar i sociala miljöer med helt andra normer och könsroller. Här kämpar vi för att förändra attityder, påverka lagstiftning och se till att flickorna får gå i skolan.
– Kvinnlig könsstympning ger flickor men för livet. Fler än två miljoner flickor i åldrarna 4-11 år könsstympas varje år världen över. Den grymma sedvänjan har praktiserats i mer än 2 000 år. Ingreppet görs oftast helt utan bedövning. Verktyget kan vara en smutsig kniv, ett gammalt rakblad eller en glasskärva. En del flickor dör. De flesta traumatiseras svårt och får men för livet.

Unicef kämpar för barns rätt att gå i skolan – Eftersom utbildning är en väg ut ur fattigdom och utsatthet arbetar vi på UNICEF för att alla barn världen över ska få gå i skolan och utveckla sina möjligheter till ett liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka. Och extra mycket kämpar vi för flickorna – eftersom så många av dem fortfarande står utanför skolan.