Vd till Umeå kommunföretag AB 


Umeå kommun söker ny vd till kommunkoncernen Umeå kommunföretag AB
Vill du bo och verka i en stad som Vill mer? Vill du få möjlighet att skapa goda resultat både genom att utveckla kommunen och dess bolag samt genom att på ett affärsmässigt sätt skapa samhällsnytta som även kommer näringslivet till gagn? Då vill vi gärna veta mer om dig!

Umeå erbjuder
Umeå är en öppen stad där medborgarna bejakar förändringar och upplevelser, där människorna gillar mångfald och gärna tänker nytt. Umeå är och har under många år haft rollen som tillväxtmotor i norra Sverige och har under 2000-talet vuxit mer än de flesta andra svenska städer. Visionen är att växa till 200 000 invånare till år 2050. Umeå är en framgångsrik stad och en kulturstad i Europa med goda förutsättningar att attrahera människor med olika bakgrunder och kompetenser. Vi kan erbjuda två universitet; Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, samt Umeå Universitet med totalt ca 35 000 studenter och 7 högskolor, bl.a. den internationellt ansedda Designhögskolan. Här finns även Norrlands universitetssjukhus med spetsforskning nationellt och internationellt. Umeå har dessutom ett väl utvecklat och attraktivt utbud av kultur och fritid samt ett livskraftigt näringsliv där småföretagarna står för 23 procent av kommunens skatteintäkter. Vi ligger långt fram när det gäller hållbarhet, har västvärldens snabbaste bredband samt ligger i topp när det gäller bl.a. forskning, IT, bioteknik, kultur och verkstadsindustri. Umeå. Vill mer! Och vi är högst medvetna om att framgång är en färskvara.

Ditt uppdrag
Som vd för Umeå kommunföretag AB blir du länken mellan de kommunala bolagen, kommunledningen samt näringslivet. Du arbetar med stort eget ansvar och leder moderbolagets verksamhet med fokus på att skapa en organisation som tillfredsställer krav och behov från medborgarna, medarbetarna och ägarna. Du spelar en viktig roll för koncernens strategiska utveckling och är där ansvarig för att säkerställa koncernsamordningen och både leda och stötta kommunbolagens vd:ar. Du arbetar aktivt med omvärldsbevakning för att på bästa sätt medverka till koncernens satsning på innovativa och ekonomiskt intressanta lösningar som bidrar till både regional tillväxt och hållbar utveckling. Vd rapporterar till Umeå kommunföretags styrelse och ordförande som tillika är kommunstyrelsens ordförande. Tjänsten är belägen i Umeå och du har Umeå som bas.

Din profil
Ditt ledarskap präglas av engagemang, tydlig kommunikation och integritet. Du är utvecklingsorienterad och har en naturlig förmåga att etablera och utveckla hållbara relationer. Du är strategisk och involverande och motiveras av att arbeta målinriktat för att tillsammans kunna nå positiva resultat och därmed bidra till affärsmässig samhällsnytta. Du har akademisk examen eller annan likvärdig utbildning. Du har gedigen ledarerfarenhet från koncernövergripande perspektiv där ekonomistyrning har ingått. Vi ser gärna att dina erfarenheter har innefattat utvecklingsinriktat arbete med stor vikt på affärsmässighet och strategiska framtidsfrågor. Du har mycket goda kunskaper i svenska i så väl tal som skrift, samt vana av att använda engelska i tal.

Din intresseanmälan
I denna rekrytering samarbetar vi med Vedea AB (www.vedea.se) och Åsa Holmström, 0720-50 52 80. För mer information går det även bra att kontakta stadsdirektör Margaretha Alfredsson, 0705-58 23 80. Du är välkommen med din intresseanmälan märkt Umeå kommunföretag senast den 28 april 2019 via www.vedea.se/cv.

Organisationsbeskrivning
Umeå Kommunföretag, UKF, är moderbolag för Umeå kommuns samtliga aktiebolag och har till uppdrag att ombesörja att medborgarna får den kvalitet som efterfrågas, nu och i framtiden. UKF vilar på fyra ben: kollektivtrafiken, ungt entreprenörskap, administrationen av koncernen samt ägandet av dotterbolagen. Dotterbolagen bedriver verksamhet som levererar service och tjänster åt kommunens invånare; bostäder, vattenförsörjning, avlopp, renhållning, energi, hamnanläggningar, parkering och kulturutbud. Exempel på dotterbolag som ingår i koncernen är Umeå Energi AB, Vatten och Avfallskompetens i Norr AB, AB Bostaden, Infrastruktur i Umeå AB, Västerbottens Museum AB och Norrlandsoperan AB. Läs gärna mer via www.ukf.umea.se.