Värderingar Vedea

Vedea vägleds av värderingar

Engagemang

Vedea tar sig an uppdraget med stort engagemang och med inställningen att lösningen är betydligt närmare än problemet.

Närhet

Vedea är tillgänglig och lyhörd, och arbetar alltid nära för att lära känna kundens aktuella och framtida behov.

Kvalitet

För att säkerställa kvalitet och kundnöjdhet, genomsyras Vedeas processer av tydlig metodik och systematik.

Integritet

Både kundföretag och kandidat ska känna förtroende för, och tillit till, Vedea som samarbetspartner.