Om Vedea

Välkommen till Vedea AB

Vedea AB är rekryterings- och utvecklingsföretaget med stark lokal förankring som arbetar i symbios med värderingarna integritet, närhet, kvalitet och engagemang. Vedea har ett brett yrkesnätverk och erbjuder kvalitetssäkrade chefs- och specialistrekryteringar, second opinions samt team- och ledarutveckling. Är verksam framför allt i Västerbotten och Västernorrland.

Sedan starten 2012 har Vedea efterfrågats mycket på grund av just värderingarna i kombination med ett behov, att som arbetsgivare förhålla sig objektiv i beslut rörande kompetensförsörjning och chefsutveckling. Läs gärna mer om Vedea via ett urval av kundreferenser.

Vedea AB ägs och drivs av Åsa Holmström med över 20 års erfarenhet av rekrytering i framför allt norra Norrland (läs gärna mer via Åsas personliga LinkedIn-profil). Uppdragen har under åren varierat stort mellan att själv vara ledare till att rekrytera olika kompetenser till olika branscher och företagskulturer, inom både privat och offentlig sektor. De senaste 11-12 åren har uppdragen i huvudsak varit chefsrekryteringar och teamutveckling utifrån rollen som senior rekryteringskonsult. Sedan Vedea startades kan även ledarutveckling adderas till Åsas erfarenhet.

Affärsidé

Vedeas affärsidé är att tillgodose organisationers behov av objektiv och klarsynt återkoppling i rekryterings- och utvecklingsprocesser. Vedeas strävan är att vara en del i dessa organisationers utvecklings- och framgångsresor.

Vedea erbjuder kvalitetssäkrade chefs- & specialistrekryteringar, search, second opinions samt team- och ledarutveckling.

Läs mer..

”…tillfört professionalism, energi, förnämlig service och via detta bidragit stort till våra rekryteringsprocesser...”
Vedea rekryterar nu…

Läs mer..

Vedea vägleds av värderingarna Engagemang, Närhet, Kvalitet och Integritet.

Läs mer..

Registrera ditt CV för specifik tjänst och/eller för kommande searchprocesser.

Läs mer..