Om Vedea

Vedea AB

Vedea AB bildades 2012 med en förhoppning att på ett personligt och nära, men ändå objektivt sätt, kunna erbjuda kvalitetssäkrade chefs- och specialistrekryteringar, second opinions samt individ- och teamutveckling.

Vedea AB är idag rekryterings- och utvecklingsföretaget med stark lokal förankring som arbetar i symbios med värderingarna integritet, närhet, kvalitet och engagemang. Vedea är verksam framför allt i Västerbotten och Västernorrland.

Sedan starten har Vedea efterfrågats mycket på grund av just värderingarna och oftast i kombination med ett behov, att som arbetsgivare förhålla sig objektiv i beslut rörande kompetensförsörjning och chefsutveckling. Läs gärna mer via ett urval av Vedeas kundreferenser.

Affärsidé

Vedeas affärsidé är att tillgodose organisationers behov av objektiv och klarsynt återkoppling i rekryterings- och utvecklingsprocesser. Vedeas strävan är att vara en del i dessa organisationers utvecklings- och framgångsresor.

Vedea erbjuder kvalitetssäkrade chefs- & specialistrekryteringar, search, second opinions samt individ- och teamutveckling.

Läs mer..

”…hon läste mig på ett bra och konstruktivt sätt samt gav mig råd i min framtida karriär...”

Vedea rekryterar nu…

Läs mer..

Vedea vägleds av värderingarna Engagemang, Närhet, Kvalitet och Integritet.

Läs mer..

Registrera ditt CV för specifik tjänst och/eller för kommande searchprocesser.

Läs mer..