Om Vedea

Vedea AB

Vedea AB bildades 2012 med förhoppningen att på ett personligt och nära, men ändå objektivt sätt, kunna erbjuda kvalitetssäkrade chefs- och specialistrekryteringar, second opinions samt individ- och teamutveckling.

Vedea AB är idag rekryterings- och utvecklingsföretaget med stark lokal förankring som arbetar i symbios med värderingarna integritet, närhet, kvalitet och engagemang. Vedea är verksam framför allt i Västerbotten och Västernorrland.

Sedan starten har Vedea efterfrågats mycket på grund av just värderingarna och oftast i kombination med ett behov, att som arbetsgivare förhålla sig objektiv i beslut rörande kompetensförsörjning och chefsutveckling. Läs gärna mer via ett urval av Vedeas kundreferenser.

Affärsidé

Vedeas affärsidé är att tillgodose organisationers behov av objektiv och klarsynt återkoppling i rekryterings- och utvecklingsprocesser. Vedeas strävan är att vara en del i dessa organisationers utvecklings- och framgångsresor.

Vedea erbjuder kvalitetssäkrade chefs- & specialistrekryteringar, search, second opinions samt individ- och teamutveckling.

Läs mer..

”…tillfört professionalism, energi, förnämlig service och via detta bidragit stort till våra rekryteringsprocesser...”
Vedea rekryterar nu…

Läs mer..

Vedea vägleds av värderingarna Engagemang, Närhet, Kvalitet och Integritet.

Läs mer..

Registrera ditt CV för specifik tjänst och/eller för kommande searchprocesser.

Läs mer..